תנאי שימוש באתר

עדכון אחרון ב-22 ביוני, 2013

ברוכים הבאים ל-RamatAvivClinic.co.il. אתר זה מספק מידע אודות אוסטאופתיה וסוגיות הקשורות לבריאות. אתר זה עשוי להתעדכן מדי פעם, ללא הודעה מראש. בביקור באתר זה עליך להסכים להיות כפוף לתנאים אלו. יש לקרוא אותם בקפידה. 

אתר זה אינו נותן ייעוץ רפואי

כל המידע באתר הזה הנו למטרות לימודיות. אתר זה אינו מיועד לשמש כחלופה לייעוץ רפואי מקצועי, לאבחון או לטיפול מרופא או מכל מטפל בריאות מוסמך אחר.

לעולם אין להתעלם מדברים שנאמרו על ידי המטפל הרפואי אודות בעיה בריאותית כלשהי, או הנוגעים לתסמינים שהופיעו ללא כל סיבה נראית לעיין. לעולם אין להתעלם מדברים שנאמרו על ידי המטפל הרפואי עקב דברים שראית או קראת באתר הזה.

יש להתקשר לרופא המטפל או לחדר מיון באופן מיידי, במקרה של חשש למצב חירום רפואי. אף אחת מהבדיקות הרפואיות שתוארו לעיל איננה  מיועדת להניא אותך מחיפוש אחר ייעוץ רפואי מקצועי.

תקשורות אלקטרוניות

בעת התקשרות עם  RamatAvivClinic.co.il במייל, בדואר או בטלפון , מוסכם עליך בזה לקבל מאיתנו הודעות באמצעות דוא"ל, דואר ו/או טלפון. 

זכויות יוצרים

מוסכם עליך בזה שלא להעתיק, לשכפל, ליצור מחדש, לסחור, למכור או לנצל לכל מטרה מסחרית שהיא, שום חלק מאתר האינטרנט הזה, כולל גרפיקה, צילומים, אימאז'ים, טקסטים, פרסומות, קליפים של סרטים, לוגו, כפתורים ואייקונים, בין אם בצורתם המקורית ובין אם נגזרות של הצורה המקורית.

סמלים מסחריים

אין לעשות שימוש בסמלים המסחריים, בשמות המסחריים, בסמלי השירות ובמאפייני מותג אחרים של RamatAvivClinic's בהקשר לאף מוצר או שירות שאינם שייכים ל- RamatAvivClinic's, בדרך שעלולה לגרום לאחרים לחשוב שהם כן שייכים לה , או שבדרך כלשהי אחרת פוסלת או פוגעת ב- RamatAvivClinic's. מוסכם ומקובל עליך בזה שלא להציג ולא לעשות שימוש באף צורה שהיא באף אחד מהסמלים, בלוגו או בסממני מותג אחרים באתר זה ללא הסכמה כתובה מראש מ- RamatAvivClinic's . מוסכם עליך בזה לא להשתמש בטקסטים חבויים כלשהם או בתגיות מטא (תגיות HTML) תוך ניצול השם או הסמל המסחרי שלנו.

גישה לאתר

 RamatAvivClinic.co.il  מעניקה לך רישיון מוגבל בצורה של זכות ביקור אישית, בלתי ניתנת להעברה ולא אקסקלוסיבית, לצורך ביקור באתר. מוסכם עליך בזה כי רישיון זה אינו כולל רשות לשנות, לתקן או לנהל בשום דרך שהיא את תכני האתר, או להעתיק, ליצור מחדש, לשכפל, לסחור, למכור או לנצל לכל מטרות מסחריות את הגרפיקה, הצילומים, האימאז'ים, הטקסטים, הפרסומות, הקליפים של סרטים, הלוגו, הכפתורים והאייקונים המופיעים באתר RamatAvivClinic.co.il. ניתנת לך בזה זכות ברת ביטול, בלתי ניתנת להעברה ובלתי אקסקלוסיבית, ליצור קישור לכל דף מדפי האתר הזה כל עוד קישור זה אינו מציג את RamatAvivClinic.co.il באופן שקרי, מטעה, משפיל, פוגע באמינות או פוגעני. מוסכם עליך בזה שלא להשיג גישה לשירותי RamatAvivClinic.co.il באמצעות אמצעי אחר, למעט מאשר דרך הממשק המיועד אשר ניתן באתר הזה.

קישורים

ידוע לך בזה כי RamatAvivClinic.co.il יכולה לפרסם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. ברור כי אנו רוצים לקשר את האתר שלנו עם אתרים אחרים, איכותיים, אינפורמטיביים ואמינים, אך מוסכם עליך וברור כי איננו אחראיים לתכני אף אחד מאתרים אחרים שכאלו, כולל הדיוק שלהם, האמת או המוסריות, וכי לא חלה עלינו שום חובת דין וחשבון, אחריות או ערבות לגבי פגיעות, נזק, בריאות לקויה, לחץ או חרדה שעלולים להיגרם במישרין או בעקיפין ממידע שפורסם באתרים שכאלו.   

תלונות זכויות יוצרים

אנו מכבדים את רכושם של האחרים. במקרה בו הנך חש שעבודתך הועתקה, אנא צור עמנו קשר ומסור לנו פרטים ומקור אזכור של עבודתך המקורית

עדכונים

ייתכן שמעת לעת יתבצעו שינויים ועדכונים באתר, במושגיו ובתנאי השימוש שלו, כמו גם במדיניות שלו. האחריות להשאר מעודכן ומודע לשינויים חלה עליך. ברור שלא יהיו עדכונים במדיניות או בחומר אחר באתר בצורה שתשפיע באופן שלילי על פרטיותך, ביטחונך ובטיחותך, על זכויות צרכן ואזרח או על איכות השירות.

כתב ויתור על אחריות

השימוש באתר זה הוא באחריותך הבלעדית. כל המידע, החומר, המוצרים והשירותים המוענקים  דרך אתר זה ניתנים על בסיס כפי שזה ועל פי זמינות. RamatAvivClinic.co.il מסירה מעצמה במפורש כל אחריות וערבות מכל סוג, בין אם במפורש ובין אם במרומז, כולל אך לא רק האחריות והערבויות המשתמעות של תפעול אתר זה או המידע, החומרים, השירותים או המוצרים העומדים לרשותך.

 RamatAvivClinic.co.il איננה נושאת בשום אחריות לכך שהשירות המוצע באתר זה יעמוד בדרישותיך, כי הוא יהיה חף משגיאות, או כי כל מוצר שיירכש באמצעות האתר יעמוד בציפיותיך. 

מובן ומוסכם עליך במפורש כי  RamatAvivClinic.co.il לא תישא בשום נזיקין מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה משימוש באתר זה או ממידע כלשהו, מחומר, שירותים או מוצרים כלשהם המועמדים לרשותך באמצעות אתר זה, כולל, אך לא רק, נזיקין ישירים, עקיפים, כתוצאה מתאונה, מיוחדים, תוצאתיים או חמורים, למעט אם צויין אחרת בכתב.

אנו מודים לך על הזמן שהוקדש לקריאת תנאי שימוש אלו. אנו מעריכים את האמון שלך במידע ובשירותים המוצעים על ידינו.